Eme­lie Roslund:

Göteborgs-Posten - - Teknik & Trender -

Möj­lig­he­ten att hit­ta kär­le­ken är stör­re än den nå­gon­sin har va­rit, i al­la fall i te­o­rin. Än­då vitt­nar verk­lig­he­ten om det mot­sat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.