Täv­la om Triss­lot­ter med mil­jon­chans

Göteborgs-Posten - - Guiden -

Su­do­kuns blå­fär­ga­de ru•or, upp­i­från och

ner, ger lös­nings­ko­den. SMS:a, ring el­ler swisha in ko­den se­nas• sön­dag kl 24.00. Via swish, skriv en­das•: din postort • (mel­lanslag) bonus­su­do­ku (mel­lanslag) lös­nings­kod. Swisha •ill 123 502 68 02. Fyll i be­lopp 10 kro­nor.

Via SMS, skriv bonus­su­do­ku (mel­lanslag) lös­nings­kod (mel­lanslag) •

namn och postort. Skic­ka •ill 72456 (10 kr).

Via te­le­fon, ring: 0944–670 90 09 (kos•ar 10 kr). Följ de •ala­de an­vis- • ning­ar­na, •äv­lings­num­mer 33 och kod är all• du be­hö­ver upp­ge. Di•• num­mer får in•e va­ra hem­lig•, de• mås•e sy­nas på hi••a.se el­ler eni­ro.se. 1:a pris: Fy­ra Triss­lo••er. 2:a pris: Två Triss­lo••er. 3:e–7:e pris: En Triss­lo••. Vin­nar­na pre­sen•eras om •vå vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.