Ny sä­song för Lyx­fäl­lan – ut­an Fri­da Bo­i­sen

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Tv: Mag­nus Hed­berg och Mag­da­le­na Ko­wal­czyk tar över he­la pro­gram­le­dar­ska­pet för TV3-klas­si­kern ”Lyx­fäl­lan”. De två har de­lat rol­len med Fri­da Bo­i­sen, ti­di­ga­re chefre­dak­tör på GT, och Pa­trik Win­cent un­der de två se­nas­te sä­song­er­na.

”Att leda av­snit­ten helt själv tving­ar ihop mig och del­ta­ga­ren till ett än­nu när­ma­re sam­ar­be­te, det ska­par en ökad in­ti­mi­tet i pro­gram­met vil­ket är fint”, sä­ger Mag­da­le­na Ko­wal­czyk i ett press­med­de­lan­de.

Mag­nus Hed­berg har lett pro­gram­met se­dan sä­song nio och den nya sä­song­en blir num­mer 27 i ord­ning­en. Mag­da­le­na Ko­wal­czyk är ut­bil­dad ci­vi­le­ko­nom vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm och har ti­di­ga­re va­rit bå­de pro­fes­sio­nell thai­box­a­re och gla­di­a­tor i TV4:s ”Gla­di­a­to­rer­na”.

I den nya sä­song­en kom­mer pro­gram­le­dar­na att föl­ja del­ta­gar­na närm­re och även krä­va att de är mer ak­ti­va i att själ­va för­sö­ka kom­ma till­rät­ta med si­na eko­no­mis­ka pro­blem.

”Lyx­fäl­lan” har pre­miär den 28 ja­nu­a­ri i TV3, Vi­aplay och Vi­a­free. (TT/GP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.