Da­vid Bowie ger namn åt ga­ta i Pa­ris

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Mu­sik: En ga­ta i Pa­ris ska dö­pas ef­ter Da­vid Bowie, en­ligt en di­strikts­borg­mäs­ta­re i sta­den.

– Snart finns det en Da­vid Bowie-ga­ta i Pa­ris 13:e ar­ron­dis­se­ment, sä­ger den so­ci­a­lis­tis­ke borg­mäs­ta­ren Jérô­me Cou­met på fy­ra­års­da­gen av Bowies död.

Bowies ga­ta blir en ny­byggd väg nä­ra järn­vägs­sta­tio­nen Aus­ter­litz i syd­öst­ra Pa­ris. En­ligt Cou­met, som är en ut­ta­lad Bowie-fan­tast, ha­de roc­ki­ko­nen ”en stark kopp­ling till lju­sets stad”.

Da­vid Bowie dog den 10 ja­nu­a­ri 2016, två da­gar ef­ter att hans sista stu­di­o­al­bum ”Black­star” ha­de släppts. (TT-AFP)

Ar­kiv­bild: Jim­my King

Da­vid Bowie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.