Bäck­ström har skri­vit på nytt kon­trakt – värt 436 mil­jo­ner

Göteborgs-Posten - - Sport -

Den svens­ka ishoc­key­stjär­nan Nick­las Bäck­ström har skri­vit på ett nytt jät­te­kon­trakt med NHL-la­get Washing­ton. Det nya kon­trak­tet är skri­vet över fem år och är värt motsvarand­e 436 mil­jo­ner kro­nor.

Washing­ton be­kräf­tar för­läng­ning­en på sin hem­si­da. I snitt får svens­ken 9,2 mil­jo­ner dol­lar, motsvarand­e 87 mil­jo­ner kro­nor, per sä­song. Det in­ne­bär en re­jäl lö­neök­ning jäm­fört med de 6,7 mil­jo­ner dol­lar per sä­song som han har tjä­nat un­der det nu­va­ran­de kon­trak­tet.

Nick­las Bäck­ström, som på egen hand har för­hand­lat fram kon­trak­tet ef­ter att ha sagt upp si­na agen­ter, sä­ger till Af­ton­bla­det att han är väl­digt nöjd.

– Kanske ha­de jag kun­nat få hög­re lön om jag av­vak­tat och tes­tat den fria mark­na­den i som­mar, men den ris­ken vil­le jag in­te ta. Det är vik­tigt för mig att få va­ra kvar i Washing­ton he­la kar­riä­ren. Det är få för­un­nat att få va­ra kvar i sam­ma klubb så länge, så det vär­de­sät­ter jag väl­digt myc­ket, sä­ger den 32-åri­ge cen­tern till tid­ning­en.

– Jag är nöjd med det här kon­trak­tet, och tack­sam över att Ca­pi­tals gått med på att för­länga re­dan nu. Det är skönt att ha det här av­kla­rat och in­te be­hö­va fun­de­ra mer på det.

Bäck­ström har to­talt un­der sin si­na drygt tolv sä­song­er och 934 grundse­ri­e­mat­cher i Washing­ton stått för 668 as­sist vil­ket är ett klubb­re­kord.

Kanske ha­de jag kun­nat få hög­re lön om jag av­vak­tat och tes­tat den fria mark­na­den i som­mar, men den ris­ken vil­le jag in­te ta. Det är vik­tigt för mig att få va­ra kvar i Washing­ton he­la kar­riä­ren. nick­las Bäck­ström For­ward, Washing­ton Ca­pi­tals

Ar­kiv­bild: Kim Kle­ment

Brynäs­fost­ra­de nick­las Bäck­ström har säk­rat fram­ti­den i Washing­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.