Fak­ta: Så myc­ket ris­ke­rar bil­till­ver­kar­na i bö­ter

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Här ne­dan kan du se hur sto­ra bö­ter var­je bil­till­ver­ka­re får be­ta­la näs­ta år, om PA Con­sul­tings pro­gno­ser vi­sar sig stäm­ma. Al­la siff­ror står i mil­jo­ner eu­ro och en eu­ro är i skri­van­de stund värd runt 10,55 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.