Fak­ta: Le­o­nard Ter­felt

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Ål­der: 43 år.

Bor: I Stock­holm.

Fa­milj: En dot­ter som är tolv år. Bak­grund: Gick Te­a­ter­hög­sko­lan i Gö­te­borg och film­de­bu­te­ra­de 2000 i ”Jal­la! Jal­la!”. 2007 gjor­de han hu­vud­rol­len i Jo­sef Fa­res ”Leo” sam­ti­digt som han spe­la­de i ”Ett dock­hem” på Dra­ma­ten. I tv-se­ri­en ”Bron” ha­de han en stör­re roll i den fjär­de sä­song­en, som en man som dö­dar sin egen dot­ter.

Ak­tu­ell med: Hu­vud­rol­len som po­li­sen Ewert Grens i ”Box 21” som har pre­miär den 17 ja­nu­a­ri på Vi­aplay. ”Box 21”

An­ders Roslund och Bör­ge Hell­ströms böc­ker om Ewert Grens har över­satts till 36 språk och det är tred­je gång­en som dec­kar­na fil­ma­ti­se­ras. Fy­ra sä­song­er är pla­ne­ra­de att sän­das på Vi­aplay.

I re­gis­sö­ren Ma­ni Ma­ser­rats (”Vi”, ”Mo­dus”, ”Ar­ne Dahl”) se­ri­e­ver­sion av ”Box 21” är det Le­o­nard Ter­felt som spe­lar Ewert Grens. I öv­ri­ga rol­ler syns bland and­ra Si­mon J Ber­ger, Sand­ra Andreis och den fin­länds­ka skå­de­spe­lers­kan Mi­mo­sa Wil­la­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.