Bu­ti­ker­na spär på matsvin­net

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Re­plik till Erik Sten­borg, 11/1

Jag är ock­så ir­ri­te­rad på att bu­ti­ker loc­kar oss att kö­pa två av en färskva­ra för läg­re styc­ke­pris. Of­ta be­hö­ver man in­te det – i al­la fall om man, som vi, ba­ra är två i hus­hål­let.

Ett ex­em­pel som gjor­de mig rik­tigt arg var när jag hand­la­de på Coop i Kungälv in­nan jul – be­höv­de en ci­tron och vill all­tid kö­pa eko­lo­giskt. Då lig­ger det fy­ra i en pa­ket men de ic­ke-eko­lo­gis­ka lig­ger styc­ke­vis.

När jag und­ra­de var­för fick jag till svar att ”Vi får så myc­ket svinn om vi säl­jer de eko­lo­gis­ka ci­tro­ner­na styc­ke­vis”. De går allt­så in­te åt.

Men, sa jag: ”Då blir det allt­så vi kun­der som skall ha svin­net i stäl­let?”. Då bor­de väl bu­ti­ken ta in fär­re ci­tro­ner av de eko­lo­gis­ka? Och in­te tvinga kun­den att kö­pa för att se­dan slänga.

Jag var så dum att jag köp­te de fy­ra ci­tro­ner­na – och fick slänga två ef­ter en vec­ka då jag in­te hann an­vän­da dem. Eko­lo­gis­ka hål­ler in­te så länge ... Yvon­ne

Ar­kiv­bild: Ma­ja Kristin Ny­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.