Fler än hund­ra kor dö­da i stor­brand

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Olyc­ka: Ett hund­ra­tal mjölk­kor och kal­var dog i en brand i en ladugård på na­tur­bruks­gym­na­si­et i Vre­ta ut­an­för Lin­kö­ping nat­ten till ons­da­gen.

– Vi för­sök­te räd­da dju­ren men på grund av hur vin­dar­na lig­ger gick det ty­värr in­te att räd­da al­la, sä­ger Ste­fan Hag­dahl, in­re be­fäl vid Rädd­nings­tjäns­ten Öst­ra Gö­ta­land.

Ku­ra­tor och skolskö­ters­ka fanns på plats ti­digt på ons­dags­mor­go­nen för de ele­ver som be­höv­de pra­ta. Sko­lan stäng­des res­ten av vec­kan och ele­ver­na som bor där skic­ka­des hem. Det är oklart hur bran­den upp­stått. (TT)

Bild: Jep­pe Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.