Le­rin stäl­ler ut nya verk i Stenungsun­d

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Kul­tur: På lör­dag stäl­ler Stenungsun­ds konst­hall ut verk av Lars Le­rin – en del av dem har ald­rig ti­di­ga­re vi­sats.

Att konst­nä­ren väl­jer att stäl­la ut i Stenungsun­d grun­dar sig bland an­nat i hans be­und­ran för Rag­nar Sand­berg som av­bil­dat många av or­tens om­giv­ning­ar.

”Han är en stor fa­vo­rit och jag tyc­ker om tan­ken på att vis­tas i hans trak­ter. Min mam­ma kom­mer ock­så från Bo­hus­län, jag har mi­na för­fä­der där och upp­levt min bäs­ta tid där – min barn­dom”, sä­ger Le­rin i ett press­med­de­lan­de.

Hans nya ut­ställ­ning ”Ak­va­rel­ler” på­går från 18 ja­nu­a­ri till 29 mars och in­ne­hål­ler fle­ra bo­hus­länds­ka mo­tiv som är nya för be­sö­kar­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.