Hus­mans­kost – enk­la rät­ter som mät­tar

Alex­an­dra Zaz­zi sva­rar på frå­gor om mat och re­cept

Göteborgs-Posten - - Mat - Mej­la till [email protected] el­ler skriv till kon­su­mentre­dak­tio­nen GP, 405 02 Gö­te­borg

Hej Alex­an­dra!

Du pra­tar säl­lan om hus­mans­kost. Tyc­ker det är väl­digt gott och det ver­kar som ett för­lo­rat kök. Kan du ge nå­got bra re­cept de di­na rät­ter du gör?

Tack för en bra spalt. Con­ny, Kungs­bac­ka

Hej Con­ny!

Du har nog rätt, det var ett tag se­dan jag fick frå­gor om hus­mans­kost. Även om jag tyc­ker att hus­mans­kost är ett gans­ka vitt be­grepp. Ur­sprung­li­gen kom det från tys­kans haus­manns­kost och var mat som in­te ser­ve­ra­des till her­re­fol­ket ut­an till van­ligt folk och tjä­na­re. Man får in­te glöm­ma att det ty­värr in­te var så länge se­dan man er­kän­de att man gjor­de stor skill­nad på folk. En era som vi verk­li­gen in­te vill till­ba­ka till.

Hus­mans­kost är of­ta närod­la­de rå­va­ror och enk­la rät­ter för att fyl­la ma­gar­na. Po­ta­tis och and­ra rot­fruk­ter ha­de hu­vud­rol­len, lätt att lag­ra och bil­ligt. Fläsk, oli­ka sor­ters fisk, fa­lu­korv, sill, ser­ve­ra­des till rot­fruk­ter­na. En gång i ti­den var det så pass van­ligt med vild lax att ar­be­tar­na upp i nor­ra Sve­ri­ge ha­de in­skri­vet i sitt kon­trakt att man ba­ra fick ser­ve­ra lax ett visst an­tal da­gar i vec­kan. I dag lik­stäl­ler många hus­mans­kost med kött­bul­lar, ragg­munk, ström­ming, ärt­sop­pa, kött­färs­lim­pa, kropp­ka­ka med mer. Många av des­sa rät­ter ser­ve­ras med po­ta­tis­mos och rå­r­ör­da ling­on. Sve­ri­ges egen va­ri­ant av söt-sur­sås.

En av mi­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter är den klas­sis­ka kött­färs­lim­pan, lätt­la­gad mat som mät­tar många och som kan för­änd­ras med små tricks. Sma­ka upp med mix­a­de sol­tor­ka­de to­ma­ter el­ler ör­ter el­ler stekt lök, lin­da med bacon, lägg en bit ost i mit­ten, kryd­da med ex­o­tis­ka kryd­dor, sma­ka upp med pesto, byt ut bland­fär­sen mot an­nan val­fri färs och så vi­da­re. Det är ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser.

Här kom­mer mitt nå­got uppif­fa­de re­cept, hoppas det sma­kar

Bild: Eu­ge­ne Luch­ni­kov

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.