Kött­färs­lim­pa med po­ta­tis

Göteborgs-Posten - - Mat -

Po­ta­ti­sen

800 g po­ta­tis

2 msk ol­ja

Salt och svart­pep­par 1 vit­löks­klyf­ta

1 tsk ore­gano

Lim­pan

2 msk hac­ka­de sol­tor­ka­de to­ma­ter

500 g bland- el­ler nöt­färs 1 stor gullök

1–1,5 msk smör

1 dl mjölk

1 ski­va dags­gam­malt bröd, gär­na sur­degs­bröd 1 ägg,

1 msk dijon­se­nap salt och pep­par. 100–150 g ost, val­fri, an­vänd upp ost­skal­kar­na.

Sås

1 scha­lot­ten­lök

0,5 dl tor­kad svamp, Karl Jo­han­svamp el­ler tratt­kan­ta­rel­ler 1 msk smör

2 dl gräd­de

1 tsk kan­ta­rell­fond

1 dl mjölk

1 tsk mai­ze­na

0,5 dl vitt mat­lag­nings­vin Salt och pep­par

Gör gär­na så här: Po­ta­ti­sen

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ska­la och klyf­ta po­ta­ti­sen, blan­da med ol­ja, salt och pep­par, pres­sad vit­lök och ore­gano i en skål.

Lim­pan

Hac­ka el­ler mixa de sol­tor­ka­de to­ma­ter­na.

Ska­la och fin­hac­ka lö­ken, låt svet­tas i stek­pan­na till­sam­mans med smö­ret minst 5 mi­nu­ter ut­an att få för myc­ket färg.

Blan­da mjölk med brö­det, sön­der­de­la or­dent­ligt med en gaffel, rör i den stek­ta lö­ken. Blan­da sam­man med kött­färs, ägg, hac­ka­de sol­tor­ka­de to­ma­ter, se­nap, salt och pep­par. For­ma till en lim­pa, tryck i ost­sta­var i mit­ten och nyp ihop så att de ham­nar i mit­ten. Lägg i en smord ugns­fast form. Lägg ut po­ta­ti­sen runt om­kring. Gräd­da i mit­ten på ug­nen i cir­ka 30 mi­nu­ter. An­vänd gär­na en stek­ter­mo­me­ter, in­ner­tem­pe­ra­tu­ren på lim­pan skall va­ra 70 gra­der om du an­vän­der bland­färs, 60 gra­der om du ba­ra har nöt­färs. (Öv­ri­ga fär­ser, kol­la upp stek­tem­pe­ra­tu­rer).

Sås

Lägg svam­pen i blöt 30 mi­nu­ter och kra­ma se­dan ur vatt­net, Fin­hac­ka. Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Låt svamp, lök och smör svet­tas i en rund­bott­nad ka­strull, häll i gräd­de och fond och låt sju­da 15 mi­nu­ter. Blan­da mjölk med mai­ze­na och rör i så­sen till­sam­mans med vi­net, låt sju­da i yt­ter­li­ga­re 5–8 mi­nu­ter, sma­ka av med salt och svart­pep­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.