Fak­ta: Py­ra­nin

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

• ...är ett fär­gäm­ne med grön färg och flu­o­re­sce­ran­de egen­ska­per som an­vänds i kos­me­ti­ka och ren­gö­rings­pro­duk­ter såsom tvål, scham­po och disk­me­del.

• ...an­vänds även in­om ener­gi­sek­tor, bland an­nat för att spå­ra läc­kor i fjärr­vär­me­sy­stem.

• ...är in­te skad­ligt för mil­jö och män­ni­skor.

• An­vänd ald­rig varm­vat­ten för att dric­ka el­ler la­ga mat, oav­sett färg. Det går bra att du­scha och stä­da med varm­vat­ten som har fär­gats grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.