Fak­ta: Jo­nas Sjöstedt

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Namn: Tor Jo­nas Sjöstedt. Född: 1964 i Gö­te­borg.

Har bland an­nat ar­be­tat som mon­tör på Vol­vo Last­vag­nar i Umeå.

Satt i EU-par­la­men­tet för Väns­ter­par­ti­et 1995–2006.

Bo­satt i New York 2006–2010 som med­föl­jan­de till hu­strun, di­plo­ma­ten Ann Måwe.

Riks­dags­le­da­mot se­dan 2010. Par­ti­le­da­re för Väns­ter­par­ti­et se­dan 2012.

Han har bland an­nat skri­vit tre dec­ka­re och en in­ter­vjubok om ar­be­tar­klas­sen i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.