The Offspring gör co­ver på ”Ti­ger King”-låt

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Mu­sik:

Net­flix­se­ri­en ”Ti­ger king” fort­sät­ter att or­sa­ka svall­vå­gor även i mu­sik­värl­den.

Do­ku­men­tär­se­ri­ens front­fi­gur Joe Ex­o­tics låt ”I saw a ti­ger” spe­las på Spo­ti­fys samt­li­ga 79 mark­na­der, och nu har det ame­ri­kans­ka punkrock­ban­det The Offspring gjort en co­ver, med till­hö­ran­de mu­sik­vi­deo , till lå­ten ”He­re kit­ty kit­ty”.

”Likt många av er and­ra blir vi li­te bind­gal­na i des­sa ti­der, och vi vil­le gö­ra nå­got kul för att få oss, och för­hopp­nings­vis någ­ra av er, att le, sä­ger ban­det i ett ut­ta­lan­de, skri­ver tid­ning­en Rol­ling Sto­ne.

”Ti­ger king” ha­de pre­miär på Net­flix den 20 mars och ström­ma­des över 34 mil­jo­ner gång­er de förs­ta tio da­gar­na. I cent­rum står fö­re det­ta zoo-äga­ren Jo­seph ”Joe Ex­o­tic” Mal­do­na­do-Pas­sage, som för när­va­ran­de av­tjä­nar ett 22-årigt fäng­el­se­straff för en mord­kom­plott.

Joe Ex­o­tics ti­ger­re­la­te­ra­de lå­tar är från bör­jan skriv­na och fram­för­da av du­on Vin­ce John­son och Dan­ny Clin­ton, som kon­tak­ta­de ”ti­ger­kung­en” när han le­ta­de ef­ter nå­gon som kun­de skri­va lå­tar tilläg­na­de hans pri­va­ta djur­park. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.