För vis­sa tar vägen hem många år.

Göteborgs-Posten - - Sport -

Idag le­ver 5 015 per­so­ner i Gö­te­borg som hem­lö­sa, och de­ras väg mot ett eget hem är of­ta trass­lig och lång. Den vägen vill vi på Rädd­nings­mis­sio­nen för­enk­la och för­kor­ta ge­nom att fin­nas vid de­ras si­da, med allt från en tall­rik gröt och var­ma klä­der till en säng för nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.