Tup­pen

Göteborgs-Posten - - Torsdag Tvguide -

KOMEDI ★★★

Sverige, mit­ten av 1940ta­let. In­gen­jör Ce­der­gren (Mag­nus Hä­ren­stam) blir tids­stu­di­e­man på tex­til­fa­brik. Las­se Hall­ström fång­ar en svun­nen tids­an­da i char­mig film av Ivar Los no­vell ”Kvin­no­fa­bri­ken”. (Sverige, 1980) SVT1 14.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.