Be­mär­kel­se­da­gen

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag är det val­borgs­mäs­so­af­ton. Den fi­ras tra­di­tio­nellt ge­nom tän­da bål och vår­vi­sor. Från bör­jan var syf­tet med de sto­ra el­dar­na att skräm­ma bort rov­djur och hål­la häx­or på av­stånd. I år kom­mer tro­li­gen många fi­ran­den att stäl­las in på grund av co­ro­na­pan­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.