Ry­a­nair kan gö­ra sig av med 3 000 an­ställ­da

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eu­ro­pa:

Ry­a­nair har in­lett för­hand­ling­ar med Bo­e­ing om fär­re le­ve­ran­ser av flyg­plan i två år fram­ö­ver. Låg­pri­sjät­ten tror att det tar minst så lång tid för ef­ter­frå­gan på flyg­bil­jet­ter att ta rik­tig fart igen, vil­ket kan få bo­la­get att gö­ra sig av med upp till 3 000 an­ställ­da.

I en kom­mu­niké från Ry­a­nair på fre­da­gen fram­går ock­så att co­ro­na­vi­ru­set in­ne­bär att mer än 99 pro­cent av bo­la­gets flyg­ning­ar är in­ställ­da fram till åt­minsto­ne ju­li. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.