Täv­la om lot­ter med mil­jon­chans

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

1. Fyll i bok­stä­ver­na från Helg­krys­sets blå­fär­ga­de ru­tor i mot­sva­ran­de num­re­ra­de ru­tor till hö­ger.

2. Om­vand­la de sex ifyll­da bok­stä­ver­na till siff­ror en­ligt in­for­ma­tio­nen till hö­ger. De sex nya siff­ror­na bil­dar din lös­nings­kod.

Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon:

1. Ring 0944-114 90 04.

2. Knap­pa in Helg­krys­sets num­mer (8028) och där­ef­ter din sex­siff­ri­ga lös­nings­kod. Se­nast mån­dag kl. 24.

Så här sva­rar du via sms:

1. Skriv WRS 8028 lös­nings­ko­den.

Ex­em­pel: WRS 8028 123456. Glöm in­te mel­lansla­gen.

2. Skic­ka till 72660. Se­nast mån­dag kl. 24.

Så här sva­rar du via webb:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.