Prak­tik kan va­ra lös­ning­en

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - An­no1945

Är det­ta de enk­la ”job­ben” som Cen­tern har pra­tat om be­hövs för att kla­ra in­teg­ra­tio­nen. Jag in­ser att al­la jobb krä­ver trä­ning, så även att job­ba i jord­bru­ket med skör­de­ar­be­te. Men man kan ba­ra lä­ra sig ge­nom att prak­ti­se­ra. Man kan gi­vet­vis in­te få full lön om man är prak­ti­kant, men mel­lan­skill­na­den kan sta­ten stå för, då man än­då tjä­nar på att bi­dra­gen mins­kar och på sikt kans­ke för­svin­ner helt. För bi­drags­ta­ga­ren kans­ke det dess­utom känns bra att kun­na för­sör­ja sig själv och att bör­ja kom­ma in i sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.