Peng­ar till Lu­gi när Ax­nér put­sar föns­ter

Göteborgs-Posten - - Sport -

Hand­boll:

Per­son­lig trä­na­re på gym­met, jog­ging­kom­pis – el­ler få fönst­ren put­sa­de av den bli­van­de för­bunds­kap­te­nen To­mas Ax­nér. Det är hand­bolls­klub­bens Lu­gis sätt att dra in peng­ar un­der co­ro­nakri­sen.

För att mild­ra fal­let ef­ter det in­ställ­da slut­spe­let i hand­boll så lan­se­ra­des Lu­gi-stö­det i bör­jan av april. När peng­ar­na nu räk­nas ihop så lan­dar man på när­ma­re 100 000 kro­nor.

– Det var myc­ket mer än vad vi trod­de. Jag är jät­te­tack­sam och im­po­ne­rad av all den hjälp vi fått, sä­ger Lu­gis klubb­chef Pa­trik Bengts­son till Syd­svens­kan. (TT)

Ar­kiv­bild: Andre­as Hil­ler­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.