Det hän­de då

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 180 år se­dan, 1840, ut­kom • värl­dens förs­ta fri­mär­ke, one pen­ny black, i Stor­bri­tan­ni­en. Sir Rowland Hill ha­de ta­git ini­ti­a­ti­vet till en­hetspor­to på brev och fri­mär­ke­na kom att re­vo­lu­tio­ne­ra värl­dens postvä­sen­de. Ti­di­ga­re ha­de för­sän­del­ser kostat oli­ka be­ro­en­de på av­stånd och vikt. På två år tre­dubb­la­des den brit­tis­ka post­mäng­den. Sve­ri­ge in­för­de fri­mär­ken

15 år se­na­re – med lik­nan­de po­stök­ning som följd.

Bild: Sang Tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.