Sorg­ligt med era ro­bot­gräs­klip­pa­re

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Det är sorg­ligt att ni som har gräs­mat­ta och som in­te har var­ken ork el­ler lust att klip­pa den på ma­nu­ellt sätt kör ro­bot­gräs­klip­pa­re. Bekvämt – ja men ni tar död på vå­ra igel­kot­tar och and­ra vik­ti­ga små­djur med den­na ro­bot­gräs­klip­pa­re! Tyc­ker ni att det är för­svar­bart? Vad tyc­ker era barn om det? Om ni pra­tar med bar­nen om vå­ra djur. Vad tror ni era barn tyc­ker?

För att ni vux­na in­te or­kar el­ler har lust att ta an­svar för var­ken er gräs­mat­ta el­ler vå­ra djur. En­bart ego­is­tis­ka och la­ta – ja, det är sorg­ligt

Gun-Britt Lan­der­gren

Ar­kiv­bild: Jo­han Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.