Skan­dal­spe­la­ren Leip­sic får spar­ken

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ishoc­key:

NHL-for­war­den Bren­dan Leip­sic har ham­nat i blåsvä­der se­dan det av­slö­jats att han del­ta­git i en pri­vat gruppchat på so­ci­a­la me­di­er där det skri­vits grova och sex­is­tis­ka kom­men­ta­rer om kvin­nor. Nu age­rar Washing­ton Ca­pi­tals – och spar­kar 25-åring­en. Även hans lil­le­bror Je­re­my Leip­sic, 23, som del­tog i sam­ma chat, har fått spar­ken av sitt uni­ver­si­tets­lag, Ma­ni­to­ba Bi­sons.

NHL och klub­ben har för­dömt Leip­sic och hans chatt­grupp, där Leip­sic ock­så skri­vit krän­kan­de kom­men­ta­rer om si­na ked­je­kam­ra­ter, en­ligt Washing­ton Post. Bren­dan Leip­sic har bett om ur­säkt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.