Till­ver­ka­de egen co­rona­kur – drack och dog

Göteborgs-Posten - - Världen -

In­di­en:

En apo­te­ka­re i In­di­en har av­li­dit av sin egen­till­ver­ka­de co­ro­na­me­di­cin, en­ligt po­li­sen. Yt­ter­li­ga­re en man får sjuk­hus­vård.

De två män­nen ar­be­ta­de för ett fö­re­tag som till­ver­kar ört­me­di­cin och skul­le tes­ta sin kur, en bland­ning av kvä­ve­ox­id och natri­um­ni­trat, i Chen­nai i söd­ra de­len av lan­det. ”Me­di­ci­nen” vi­sa­de sig in­te ba­ra verk­nings­lös. Den 47-åri­ge apo­te­ka­ren dog på fläc­ken, och man­nens chef, som ock­så drack hop­ko­ket, fick läg­gas in på sjuk­hus, en­ligt den lo­ka­la po­li­sen.

Ke­mi­ka­li­er­na ha­de apo­te­ka­ren kom­mit över på en lo­kal mark­nad, och re­cep­tet ha­de han ut­veck­lat ef­ter att ha gjort ef­ter­forsk­ning­ar på nä­tet, en­ligt po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.