Ele■a

Göteborgs-Posten - - Måndag -

★★★★ THRILLER

Ele­na är gift med för­mögen man som ef­ter en hjärt­at­tack ham­nar på sjuk­hus och åter­före­nas med dot­tern – som ef­ter mö­tet ska få är­va ho­nom. Ele­na ser sin fram­tid kros­sas. Rysk no­ir av hög klass. (Ryss­land, 2011) SVT1 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.