Fru­kost­flä­tan

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

VÅGRÄTT: 1. Hastig rö­rel­se 7. Far sin väg 8. Gör mjöl av kor­nen 10. Ta­las i Phu­ket 12. Kort för­drag 13. Svin­mor 14. När många pra­tar sam­ti­digt 16. Kärn­trupp 18. Re­jält en­fal­dig 20. An­ord­ning 22. Ut­skju­tan­de del 23. För­nuftsstri­di­ga

LODRÄTT: 1. Rost 2. Dal­sjö med Sto­ra 3. Hind­ra­de fly­get 4. Mot­ton 5. Sli­ta och slä­pa 6. Rätt i norr 9. Går un­der jor­den 11. Hörs ugg­la 15. Får sitt sagt 17. Smäll 19. Nor­na 21. Rysk flod

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.