Hen­ri Ri­chards el­va Stan­ley cup-tit­lar

Göteborgs-Posten - - Sport -

Om en gång är ing­en gång, två gång­er en va­na och tre gång­er en tra­di­tion. Vad blir då el­va gång­er? Som en cen­tral fi­gur i ett do­mi­nant Montre­al Ca­na­di­ens un­der 50- och 60-ta­let lyf­te Hen­ri Ri­chard Stan­ley Cup he­la el­va gång­er. Ing­en an­nan spe­la­re har stått som mäs­ta­re li­ka många gång­er. Ca­na­di­ens har vun­nit Stan­ley Cup vid he­la 24 till­fäl­len, vil­ket ock­så är ett re­kord som in­te kom­mer slås in­om en över­skåd­lig fram­tid. Två­an, To­ron­to Map­le Le­afs lig­ger el­va tit­lar bakom.

Ar­kiv­bild: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.