Ut­hål­li­ge Hall

Göteborgs-Posten - - Sport -

Förr ha­de man främst en mål­vakt som stod. Punkt. Lyc­ka­des mål­vak­ten hål­la sig hel och frisk, ja då fanns det ing­en an­led­ning att bän­ka ho­nom. Så kort och gott kan vi kon­sta­te­ra att Glenn Hall har re­kor­det i att hål­la sig hel och frisk. Mål­vak­ten stod i ma­ka­lö­sa 502 grundse­ri­e­mat­cher på ra­ken. Svi­ten bröts 1962. In­för ett mö­te med Boston skul­le Hall spän­na fast ena ben­skyd­det när han kän­de smär­ta i länd­ryg­gen. Hall, som in­te kun­de bö­ja sig or­dent­ligt, val­de trots allt att star­ta mat­chen. Men till slut fick han kas­ta in hand­du­ken och läm­na isen.

Ar­kiv­bild: Bild­by­rån

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.