Mar­ti­na Haags sto­ra Ut­ma­ning

Göteborgs-Posten - - Onsdag Tvguide -

I ”Den sto­ra häl­so­re­san” ut­sät­ter sig sex kän­di­sar för ett tufft trä­nings­pro­gram i jak­ten på en su­per­kropp. Un­der sex­ton vec­kor ska Ag­ne­ta Sjö­din, An­ders Öfver­gård, Måns Möl­ler, Özz Nu­jen, Mar­ti­na Haag och Mar­tin Me­lin käm­pa.

På Dplay den 6/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.