Ave­ny­fa­mil­jen öpp­nar kro­gar igen

Göteborgs-Posten - - Kultur&sport -

Kul­tur: Ef­ter stäng­ning­ar och var­sel i mars, har Ave­ny­fa­mil­jen nu för­sik­tigt dra­git igång viss verk­sam­het igen, bland an­nat den mex­i­kans­ka re­stau­rang­en Tacos och tequi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.