Tre vår­ny­he­ter vid Frölun­da torg

Göteborgs-Posten - - Två Dagar -

FRöLUN­DA TORG 1

Med vå­ren har Frölun­da torg fått tre nya till­skott. Bland an­nat har Glenn Sports­bar öpp­nat sin se­nas­te re­stau­rang. Ked­jan har bli­vit ett in­slag på fle­ra håll i Gö­te­borg de se­nas­te tio åren, och liksom vid den all­ra förs­ta kro­gens pre­miär med­ver­ka­de Glenn Hysén även vid den­na öpp­ning. Yt­ter­li­ga­re två bu­ti­ker väl­kom­nas, den ame­ri­kans­ka sko­bu­ti­ken Ske­chers som öpp­na­de i april och djur­bu­tiksked­jan Ar­ken Zoo som kom­mer att öpp­na i maj el­ler ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.