17 maj

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag har Rebecka och Ruben namns­dag. Rebecka är hebre­iskt och nam­net på Isaks hust­ru, med oklar be­ty­del­se. Nam­net kom hit i slu­tet av 1500-ta­let och var som po­pu­lä­rast på slu­tet av 1900-ta­let. Om­kring 31 000 he­ter Rebecka, Re­bec­ca el­ler Re­bek­ka. Cir­ka 19 000 kal­las så, med me­del­ål­dern 27. Ruben är hebre­iskt, ur­sprung­li­gen Reu­ben, och be­ty­der möj­li­gen för­ny­a­ren. Nam­net kom hit i bör­jan av 1800-ta­let och var rätt van­ligt runt för­ra se­kel­skif­tet. Cir­ka 4 600 per­so­ner bär nam­net, om­kring 2 400 har det som till­tals­namn, med me­del­ål­dern 22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.