Be­mär­kel­se­da­gen

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag in­fal­ler in­ter­na­tio­nel­la da­gen mot ho­mo- och trans­fo­bi, IDAHOT. Den in­stif­ta­des år 2004 ef­tersom Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO, den 17 maj år 1990 be­slu­ta­de att ho­mo­sex­u­a­li­tet in­te läng­re skul­le klas­sas som en men­tal stör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.