Fak­ta: Till­syn på Gerås­hus

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg

• gör in­te till­syn på plats för till­fäl­let med an­led­ning­en av den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen med co­ro­na­vi­ru­set, bå­de på grund av smit­to­risk och för att in­te verk­sam­he­ter­na ska be­las­tas.

Näs­ta steg är att de an­sva­ri­ga för

Gerås­hus ska få ytt­ra sig över upp­gif­ter­na som in­kom­mit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.