Barn vill har mer än ba­ra mer skärm­tid

Göteborgs-Posten - - Fotografen­s Val -

Det här är pa­ra­di­set. Bäs­ta klät­ter­trä­det, ut­bris­ter Alice. Ett träd att klätt­ra i har länge ef­ter­frå­gats och det är klart lyc­kan in­fin­ner sig när man fin­ner det­ta ut­märk­ta ex­em­plar. Det var in­te ba­ra ett träd ut­an en mind­re skog och jag kan ba­ra hål­la med om att de sling­ran­de gre­nar­na läm­par sig väl för så­väl barn som vux­na.

I stun­den in­ser jag att jag mås­te skri­va ned ovanstå­en­de ci­tat, så jag kan på­min­na mig att barn in­te ba­ra ef­ter­frå­gar skärm­tid ut­an även även­tyr i skog och mark. Den­na so­li­ga ons­dags­ef­ter­mid­dag i april ha­de vi des­sa träd för oss själ­va och var det­ta klät­ter­träd finns får för­bli Alice och min hem­lig­het.

An­ders Ylan­der Fo­to­graf bild@gp.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.