Bätt­re hu­mör bland tys­ka in­ve­ste­ra­re

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

In­ve­ste­ring: För­hopp­ning­ar om att de ne­ga­ti­va eko­no­mis­ka ef­fek­ter­na av co­ro­nakri­sen in­te blir så sto­ra som man ti­di­ga­re trott lät­tar på stäm­ning­en bland tys­ka in­ve­ste­ra­re.

Ett må­nat­ligt in­dex från det eko­no­mis­ka in­sti­tu­tet Zew, som gäl­ler stäm­nings­lä­get bland tys­ka in­ve­ste­ra­re i maj, steg till 51,0, upp från 28,2 i april. Eko­no­mer ha­de räk­nat med ett in­dex på 32,0, en­ligt en Reu­ter­sen­kät.

”Op­ti­mis­men väx­er kring en eko­no­misk åter­hämt­ning från som­ma­ren och fram­åt”, sä­ger Achim Wam­bach, chef för Zew-in­si­tu­tet, i ett ut­ta­lan­de. (TT)

Ar­kiv­bild: Mar­tin Meiss­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.