Tros­tjuv bröt lock­down – togs på bar gär­ning

Göteborgs-Posten - - Världen -

Sing­a­po­re: En se­ri­e­för­bry­ta­re med för­kär­lek för damun­der­klä­der togs på bar gär­ning då han bröt mot Sing­a­po­res strik­ta ka­ran­täns­reg­ler för att läg­ga van­tar­na på fler lin­ge­ri­er.

Den 39-åri­ge tros­tju­ven har gjort in­brott och län­sat kvin­nors un­der­klä­deslå­dor vid minst 30 till­fäl­len se­dan 2018, en­ligt dom­stols­do­ku­ment. När po­li­sen i fjol gjor­de hus­rann­sa­kan i hans hem hit­ta­des fler än hund­ra be­hå­ar.

Det se­nas­te fal­let in­träf­fa­de i april. 39-åring­en smög då hem­i­från och klätt­ra­de in på en bak­gård på jakt ef­ter yt­ter­li­ga­re des­sous. Han er­tap­pa­des dock, och det till­tänk­ta off­ret kun­de ringa po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.