Fusk-tar­te flam­bée med spar­ris och rökt lax

Till 2–4 portioner, 20 mi­nu­ter

Göteborgs-Posten - - Mat -

En en­kel fuskver­sion på den här go­da piz­za­va­ri­an­ten från Al­sa­ce. Här har jag top­pat med spar­ris och lagt på lax i stäl­let för bacon, men det fun­kar även ut­an.

1 knip­pa grön spar­ris 2 dl crè­me fraiche 1 ci­tron flingsalt ny­ma­len svart­pep­par 1 röd­lök, finsku­ren 2 sto­ra tor­til­la­bröd el­ler 4 små

cir­ka 200 g kall­rökt lax, i bi­tar (kan ute­slu­tas)

cir­ka 200 g kit­t­ost, t ex muns­ter

200 g ri­ven ost finsku­ren gräslök el­ler sal­lads­lök

Bryt av än­dar­na på spar­ri­sen och skär dem i cir­ka 3–4 cen­ti­me­ter långa bi­tar. De­la dem på läng­den om de är tjoc­ka.

Blan­da crè­me fraiche med ri­vet ci­tron­skal och saf­ten från hal­va. Smak­sätt med li­te salt och pep­par.

Pres­sa and­ra hal­van av ci­tro­nen över lö­ken och låt stå i 10 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der på gril­le­le­men­tet och låt plå­ten stå in­ne un­der ti­den.

Bred bland­ning­en över tor­til­la­brö­den. Strö över lök och spar­ris. Ski­va kit­tos­ten och lägg på. Strö över ri­ven ost. För över tor­til­la­brö­den på den he­ta plå­ten.

Gräd­da i 3–5 mi­nu­ter el­ler tills ytan får li­te färg och os­ten bubb­lar. För­de­la lax­en ovan­på och gar­ne­ra med gräslök el­ler sal­lads­lök.

Klipp i ”tårt­bi­tar” och ät med fing­rar­na.

Pas­sa på att fros­sa i spar­ris när den är som all­ra bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.