Fak­ta: Co­ro­na­vi­ru­set i Sve­ri­ge

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Käl­la: Folk­hälso­myn­dig­he­ten, VGR och Re­gi­on Hal­land

An­tal be­kräf­tat smit­ta­de

• i Sve­ri­ge: 32 172

An­tal be­kräf­tat smit­ta­de

• i Väst­ra Gö­ta­land: 4 705

An­tal be­kräf­tat smit­ta­de

• i Hal­land: 632

An­tal döds­fall i Sve­ri­ge: 3 871

• An­tal döds­fall i Väst­ra Gö­ta­land:

• 428

An­tal döds­fall i Hal­land: 48

• In­ne­lig­gan­de pa­ti­en­ter i Väst­ra

• Gö­ta­land: 285

Pa­ti­en­ter som in­ten­siv­vår­das i

• Väst­ra Gö­ta­land: 77

In­ne­lig­gan­de pa­ti­en­ter

• i Hal­land: 16*

Pa­ti­en­ter som in­ten­siv­vår­das

• i Hal­land: 4*

Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set: 138 per­so­ner varav 48 på IVA

NU-sjuk­vår­den: 53 per­so­ner varav 11 på IVA

Sjuk­hu­sen i Väs­ter: 17 per­so­ner varav 4 på IVA Ska­ra­borgs sjuk­hus: 30 per­so­ner varav 10 på IVA

Söd­ra Älvs­borgs sjuk­hus: 47 per­so­ner varav 4 på IVA

* Siff­ra från 2020-05-20. Öv­ri­ga siff­ror från 2020-05-21.

Ar­kiv­bild: Olof Ohls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.