Det är f◆ll fart på ad­vo­kat­by­rå■

Göteborgs-Posten - - Fredag -

”The good fight” är en spi­noff på ”The good wi­fe”. I den fjär­de sä­song­en har ett eko­no­miskt be­drä­ge­ri för­stört ryk­tet för en ung ju­rist, Maia Rin­dell. Sam­ti­digt har hen­nes men­tor och gud­mor Di­a­ne Lock­hart för­lo­rat allt hon äger.

HBO Nor­dic

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.