Tre tips för en lyc­kad pesto

Göteborgs-Posten - - Två Dagar -

Välj rätt rå­va­ror: Grun­den till en äk­ta pesto är att väl­ja rätt rå­va­ror. Pesto har sitt ur­sprung i nor­ra Ita­li­en och in­ne­hål­ler ba­ra någ­ra få in­gre­di­en­ser. Men al­la spe­lar stor roll för att re­sul­ta­tet ska bli bra. Man bör väl­ja en söt och mild oliv­ol­ja pre­cis som i Li­gu­ri­en, den är grun­den till­sam­mans med par­me­san, pin­jenöt­ter, vit­lök och färsk ba­si­li­ka. I Ita­li­en an­vän­der man of­ta en kom­bi­na­tion av par­me­san och fåros­ten pe­co­ri­no sar­do för att ge peston rätt säl­ta.

Pas­ta pesto som i Genua: Pas­ta med pesto är en klas­si­ker och ur­sprung­et till rät­ten är sta­den Genua i Li­gu­ri­en. Där ko­kar man lin­gu­i­ne, en platt pas­ta som är smal som spaghet­ti, med någ­ra bi­tar po­ta­tis i kok­vatt­net. Det räc­ker med un­ge­fär en po­ta­tis till fy­ra por­tio­ner, den ska va­ra tär­nad och ko­kas till­sam­mans med ha­ri­cots verts och pas­ta. Glöm nu in­te att ko­ka pas­tan al den­te, blan­da allt med peston och spa­ra någ­ra matske­dar pas­ta­vat­ten att till­sät­ta för en krä­mig kon­si­stens. Av­slu­ta med att ri­va över par­me­san och top­pa med ros­ta­de pin­jenöt­ter.

Li­te om red­skap och för­va­ring: Mor­tel, gär­na en rik­tigt stor va­ri­ant, är ut­gångs­punk­ten för en smak­rik pesto. An­vän­der man en mix­er finns ris­ken att vär­men och den snab­ba has­tig­he­ten för­vand­lar allt till en besk rö­ra. En par­me­san­ri­va­re el­ler ett rivjärn med yta som gör att du kan ri­va os­ten till en smu­lig kon­si­stens, gör den lät­ta­re att blan­da in i rö­ran. Om du får pesto över, häll den i en väl ren­gjord burk med tätt lock. Ring­la oliv­ol­ja på top­pen och för­va­ra i ky­len, hål­ler sig i minst tre da­gar.

Hel­gläs­ning från Gö­te­borgs-Pos­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.