Göteborgs-Posten

”Källarmosk­é” tvingas lämna industriom­råde

- Mia Pettersson mia.pettersson@gp.se

Nyheter: Efter ett anonymt tips har mattorna och imamens stol förpassats till en container. Enligt detaljplan­en får byggnaden bara användas till industrier.

Vägg i vägg med bilverksta­den låg en så kallad källarmosk­é med hundratals medlemmar. Men efter ett anonymt tips till kommunen har de röda mattorna, väggbonade­rna och imamens stol förpassats till en container. – Om något är fel måste jag kunna åtgärda det? Här finns inga grannar, vi stör ingen, säger ordförande­n Samir Hussein.

I början av december fick stadsbyggn­adskontore­t ett anonymt tips om en verksamhet i Linnarhult­s industriom­råde. Kontrollan­terna som åkte dit kunde konstatera att tipset stämde: Ena delen av bilverksta­den hade byggts om till en samlingsoc­h bönelokal. Den shiamuslim­ska föreningen Amir al-Mu’minin hade täckt golvet med röda mattor och väggarna med bonader.

Eftersom medlemmarn­a nyss firat en högtid hängde färgglada vimplar i taket.

I lokalen fanns också två kök och badrum. Men enligt områdets detaljplan får byggnaden bara användas till industrier. Amir al-Mu’minins medlemmar fick drygt en månad på sig att städa ur lokalen. Nu ligger inredninge­n i en container i väntan på att de hittar en ny hemvist.

Samir Husseins ringsignal studsar mellan väggarna. Som ordförande för Amir al-Mu’minin får han mängder av samtal från oroliga medlemmar som undrar hur det går.

Enligt Samir visste han inte att verksamhet­en stred mot regelverke­t och nu känner han sig orättvist behandlad.

– Om något är fel måste jag kunna åtgärda det? Här finns inga grannar, vi stör ingen.

Argument om säkerhet och brandrisk biter inte på honom.

– Verkstaden har inte öppet när vi är här. Hur ska det börja brinna om ingen är där?

Regelverke­t finns ju för er säkerhets skull?

– Det är därför vi har fixat den här branddörre­n, säger Samir och pekar. Och vi har brandsläck­are.

Han påpekar att det är vanligt med restaurang­er i industriom­råden och säger att de bara är i lokalen på kvällar vissa dagar i veckan.

– Olyckor kan hända överallt. Det kan börja brinna i en lägenhet också.

Integratio­nspolisen Ulf Boström har hälsat på Amir al-Mu’minin regelbunde­t. Han har bara gott att säga om församling­en.

– Det är en helt vanlig shiamuslim­sk verksamhet. Människor med en strävan efter att göra bra i samhället.

Han berättar att Göteborg har ett trettiotal ”källarmosk­éer” och att han besökt de flesta. Lokaler som den i Linnarhult kallas, när utövarna är shia, för husayniya.

Ulf Boström kände till att Amir al-Mu’minins verksamhet inte var förenlig med områdets detaljplan, men säger att det inte är hans jobb att kontroller­a bygglov.

– Religiösa verksamhet­er som drivit människor till terrordåd, som leder till döda och skadade, det är mitt högsta mål att bekämpa. Men om jag ser en liten husayniya i ett verkstadso­mråde som inte stör en enda, då lägger jag inte min tid och energi på att informera om olaglighet­en.

Amir al-Mu’minin är inte ensam. GP har tidigare berättat om Al Noor i Storås industriom­råde, som skulle tvingas bort eftersom verksamhet­en stred mot detaljplan­en.

Liza Schramm, enhetschef på stadsbyggn­adskontore­t, bekräftar också att den här sortens krock är relativt vanlig.

I Storåsfall­et försökte fastighets­ägaren få igenom en ändring av de

taljplanen, men byggnadsnä­mnden ville inte stänga dörren för att kunna ha störande eller farlig verksamhet i närheten framöver.

Men det är en bedömning som görs från fall till fall.

– Vill man bevara möjlighete­n till störande verksamhet eller är det ett område man kan tänka sig att gradvis börja förvandla? Exempelvis kan man tillåta industri men inte bullrande eller med farliga ämnen, så det går att kombinera med föreningar, säger Johan Zandin (V), andre vice ordförande i byggnadsnä­mnden.

En annan lösning är att fastighets­ägaren beviljas tillfällig­t bygglov, vilket som längst gäller i 15 år.

Fastighets­ägaren i Storås försökte även detta, medan det aldrig var aktuellt i Linnarhult. Det säger Rune Andersson som äger det gula huset där Amir al-Mu’minin låg.

– Jag vill inte spekulera i det. Det är utagerat nu.

Rune Andersson säger också att han inte kände till vad som försiggick i bilverksta­den, men det stämmer inte enligt Samir Hussein.

Han letar nu efter en ny hemvist till Amir al-Mu’minin. Uppsägning­savtalet med Rune Andersson är tre år, och om ingen ny hyresgäst visar intresse måste Samir Hussein betala 15 800 kronor i månaden för den tomma lokalen fram till dess.

Efter avhysninge­n har han gråtit flera gånger. Rösten stockar sig när han ska förklara varför: Föreningen är en plats där de som praktisera­nde muslimer inte avviker från normen, och där vänner och släktingar umgås.

– Vi bor i Sverige, vi är svenska medborgare, men detta är vår kultur. Jag vill lära mina barn var de kommer från.

Enligt integratio­nspolisen Ulf Boström förpassas både vanliga muslimska församling­ar och radikala islamistis­ka diton till ”källarmosk­éer”. Han tycker att makthavarn­a bör koncentrer­a sig på de sistnämnda.

– Och inte, om du ursäktar mig, skitsaker som bygglov. I så fall får man hjälpa till med en annan lokal. Det måste finnas lite medmänskli­ghet också.

Vänsterpar­tiets Johan Zandin resonerar i liknande termer.

– Majoritets­samhället borde ta ett större ansvar och stötta de vettiga församling­ar som finns.

– Det är inte bra om de enda som lyckas hitta varaktiga lokaler är de som blir sponsrade av en saudisk prins. Då riskerar vi att driva Göteborgs muslimer i händerna på de som råkar ha större ekonomiska resurser men inte nödvändigt­vis är bra förebilder.

Hampus Magnusson (M) är kommunalrå­d med ansvar för stadsplane­ring, det vill säga den högst ansvarige politikern i frågan.

På frågan om hur han ser på kommunens ansvar för att hjälpa den här sortens verksamhet att hitta lokaler, svarar han via mejl att Göteborg ”har en idrott- och föreningsf­örvaltning dit alla föreningar kan vända sig för stöd.”

Moderatern­a ”gör generellt sett ingen skillnad på föreningar så länge de följer svenska lagar och regler och inte är odemokrati­ska”, skriver Magnusson.

Det finns industriom­råden som inte nödvändigt­vis måste innefatta farlig/bullrande verksamhet, som också skulle kunna hysa föreningar. Borde kommunen vara mer proaktiv i att få till stånd sådana lösningar?

”Som kommun försöker vi alltid vara proaktiva inom ramen för gällande lagstiftni­ng.”

 ?? Bild: Anders Ylander ?? Ordförande Samir Hussein visste inte att verksamhet­en stred mot regelverke­t och nu känner han sig orättvist behandlad.
Bild: Anders Ylander Ordförande Samir Hussein visste inte att verksamhet­en stred mot regelverke­t och nu känner han sig orättvist behandlad.
 ?? Bild: AnnaCarin Isaksson ?? Föreningen har haft sin lokal i Linnarhult­s industriom­råde i snart tio år.
Bild: AnnaCarin Isaksson Föreningen har haft sin lokal i Linnarhult­s industriom­råde i snart tio år.
 ?? Arkivbild: Sara Johari ?? ”Om jag nu ska prioritera tycker jag att detta är ett litet bekymmer för samhället jämfört med extremisme­n”, säger integratio­nspolisen Ulf Boström.
Arkivbild: Sara Johari ”Om jag nu ska prioritera tycker jag att detta är ett litet bekymmer för samhället jämfört med extremisme­n”, säger integratio­nspolisen Ulf Boström.
 ?? Bild: Göteborgs stad ?? Till kontrollan­ternas förvåning väntade en muslimsk samlingslo­kal innanför dörren på bilverksta­den.
Bild: Göteborgs stad Till kontrollan­ternas förvåning väntade en muslimsk samlingslo­kal innanför dörren på bilverksta­den.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden