UGNSBAKADE SVEDJEROVO­R MED SALVIAEMUL­SION PÅ ANK­FETT

Gourmet - - FETT MED FETT -

Fö­re po­ta­ti­sens ge­nom­brott hör­de ro­vor­na till bas­fö­dan här i Nor­den. Ro­vor har nu fått en re­näs­sans och bör­jat an­vän­das allt­mer. Sved­je­ro­va lik­nar maj­ro­va men har en nå­got kraf­ti­ga­re kålsmak. Så­sen, med sin fi­na arom av ank­fet­tet, är en varm emul­sion, i stil med be­ur­re blanc. Den ska ser­ve­ras ge­nast när den är fär­dig, an­nars finns ris­ken att den skär sig. 4 por­tio­ner 650 g svedjerovo­r el­ler

maj­ro­vor (4−6 st) smör till for­men 1 tsk salt SALVIAEMUL­SION PÅ ANK­FETT: 1 dl torrt vitt vin 1 msk pres­sad ci­tron

saft 1 msk vitvins­vi­nä­ger 2 msk fin­hac­kad

scha­lot­ten­lök 1 msk fin­hac­kad vit­lök 2 msk fin­hac­kad

per­sil­ja 2 msk fin­hac­kad färsk

sal­via 100 g kallt smör 100 g ank­fett salt ef­ter smak ny­ma­len svart­pep­par

ef­ter smak

1 Värm ug­nen till 175°. Tvät­ta ro­vor­na no­ga. Ska­la dem om de är väl­digt tjock­ska­li­ga. Smörj en form och ställ ro­vor­na i den. Strö över sal­tet.

2 Ställ in for­men i ug­nen och ba­ka ro­vor­na ca 1 ½ tim­me. De ska bli mju­ka rakt ige­nom och få fin färg. Täck med alu­mi­ni­um­fo­lie om de blir för mör­ka.

3 Sås: Häll vin, ci­tronsaft och vi­nä­ger i en ka­strull. Lägg ner scha­lot­ten­lök, vit­lök, per­sil­ja och sal­via. Ko­ka upp, sänk vär­men till me­del och sjud ut­an lock tills hälf­ten åter­står.

4 Skär smö­ret i tär­ning­ar. Vis­pa ner smör­tär­ning­ar­na i om­gång­ar i så­sen och rör he­la ti­den. Klic­ka ner ank­fet­tet på sam­ma vis. Ta av ka­strul­len från vär­men och smak­sätt med salt och pep­par. Ser­ve­ra ge­nast med ro­vor­na. Tips Ro­vor­na kan ser­ve­ras som för­rätt el­ler som till­be­hör till gril­lad fisk el­ler kött. Dub­ble­rar du mäng­den ro­vor el­ler läg­ger till li­ka stor mängd blan­da­de rot­fruk­ter får du en ve­ge­ta­risk hu­vud­rätt. Såstips Om så­sen skul­le spric­ka kan du till­sät­ta li­te vat­ten och ko­ka upp den igen. Du kan an­nars till­sät­ta en el­ler ett par matske­dar visp­gräd­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.