PAS­TA ELICHE MED MUSS­LOR, TO­MAT OCH CI­TRON

Gourmet - - SICILIANSK SMAK -

Till den här till sy­nes enk­la pas­ta­rät­ten an­vän­der Corrado As­sen­za si­ci­li­ans­ka muss­lor som han tilla­gar på plats på ön och se­dan trans­por­te­rar i en sär­skild kyl­bag. Hem­ma fun­ge­rar svens­ka blå­muss­lor all­de­les ut­märkt till den här rät­ten. Hu­vud­sa­ken är att de är här­ligt pin­färs­ka. 10 per­so­ner 700 g körs­bärs

to­ma­ter 250 g pastaskru­var, typ eliche di Grag­na­no 400 g färs­ka muss­lor

ut­an skal 4 ci­tro­ner 1 ½ dl to­matjuice 1 Skölj och tor­ka to­ma­ter­na. Ko­ka pas­tan till hälf­ten i rik­ligt med lätt­sal­tat vat­ten.

2 Skölj muss­lor­na och tor­ka dem. Fräs dem has­tigt i stek­pan­na på me­del­hög vär­me. Så snart en muss­la väts­kar sig, lyft ut den ur pan­nan. Fort­sätt så med al­la muss­lor och lägg dem i en skål så att de av­ger väts­ka.

3 Häll to­matjui­cen i en trak­tör­pan­na. Värm upp på hög vär­me. Tre mi­nu­ter fö­re ser­ve­ring, häll ner pas­tan och het­ta upp den un­der om­rör­ning. Till­sätt muss­lor­na och hälf­ten av väts­kan från dem. Ta pan­nan från vär­men och pres­sa ner saf­ten från ci­tro­ner­na. 4 Ser­ve­ring: Lägg to­ma­ter­na i bott­nen och för­de­la pas­tan ovan­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.