MANDELKAKA MED RI­COT­TAKRÄM OCH FI­KON I ROM

Gourmet - - SICILIANSK SMAK -

Nå­got sol­kysst och sött från lan­det är un­der­ru­bri­ken till den här läck­ra des­ser­ten. Den be­står av en här­lig mandelkaka som ser­ve­ras med ri­cot­takräm och fi­kon i rom. Själv­klart går det att läg­ga till and­ra god­sa­ker till des­ser­ten, som på bil­den, till ex­em­pel man­del­kro­kant.

10 per­so­ner

3 ½ dl man­del­mjöl (175 g) 3 ½ msk Mai­ze­na majs

stär­kel­se (30 g) 1 ½ msk po­len­tagryn (15 g) 15 äggu­lor (200 g) 3 ägg­vi­tor (100 g) 1 ¼ dl strö­soc­ker (100 g) 1 ¼ tsk salt (1 g) smör och mjöl till for­men

RI­COT­TAKRÄM:

350 g komjölks­ri­cot­ta 2 små äggu­lor (20 g) 2 dl mjölk, 3 % 3 msk ve­te­stär­kel­se el­ler

po­ta­tis­mjöl (35 g) 1 tsk ge­la­tin­pul­ver (3 g) ½ dl strö­soc­ker (50 g) ¾ dl pärl­soc­ker (40 g)

FI­KON I ROM:

400 g färs­ka fi­kon 1 ¼ dl strö­soc­ker (100 g) 4 tsk mörk rom (20 g)

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

ugns­form, 25 x 35 cm bak­gal­ler bal­long­visp med ku­la bak­plåts­pap­per slic­ke­pott

1 Värm ug­nen till 165° och varm­luft. Blan­da sam­man man­del­mjöl, majs­stär­kel­se och po­len­tagryn. Blan­da sam­man äggu­lor, ägg­vi­tor, strö­soc­ker och salt. Vänd ner mjöl­bland­ning­en i ägg­bland­ning­en. 2 Smörj och mjö­la for­men och häll ner sme­ten. Gräd­da ka­kan i ug­nen 25 min. Ta ut och ställ for­men att sval­na på gal­ler.

3 Ri­cot­takräm: Lägg ri­cot­ta och äggu­la i en ka­strull. Rör ner mjöl­ken, li­te i ta­get. Till­sätt stär­kel­se, ge­la­tin och strö­soc­ker un­der om­rör­ning. När allt är väl blan­dat, het­ta upp un­der om­rör­ning så att sme­ten in­te fast­nar i ka­strul­len. Ta av från vär­men och kyl ner krä­men i sval­skåp.

4 Vis­pa den kal­la krä­men 3 min med bal­long­visp för att vis­pa in myc­ket luft till en mjuk och krä­mig kon­si­stens. Vänd till sist ner pärl­sock­ret med hjälp av en slic­ke­pott.

5 Fi­kon: Värm ug­nen till 110°. Skölj fi­ko­nen, ta bort stjäl­kar­na och de­la dem. Klä en plåt med bak­plåts­pap­per och lägg på fi­ko­nen. Ställ in dem i ug­nen 4 min. Häll sock­ret i en ka­strull, ta ut fi­ko­nen från ug­nen och lägg dem i sock­ret.

6 Ställ ka­strul­len på spi­sen och het­ta upp tills sock­ret bör­jar smäl­ta. Sänk vär­men till låg och låt allt soc­ker smäl­ta. Ta av ka­strul­len från vär­men och rör ner rom­men. Kyl ner ge­nom att stäl­la ka­strul­len i kallt vat­ten­bad och rö­ra om då och då.

7 Ser­ve­ring: Ta upp fi­ko­nen och låt dem rin­na av. Skär ka­kan i ser­ve­ringspor­tio­ner. Pens­la soc­kerka­kan med fi­kon­la­gen. För­de­la ka­kan och fi­ko­nen på ser­ve­rings­as­siet­ter. Sprit­sa på ri­cot­takrä­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.