ALICE I ASI­EN

Gourmet - - NYTT -

Vägg i vägg med Stock­holms Krog­bo­lags re­stau­rang Vas­sa Eg­gen öpp­nar in­om kort Ta­ko, som vill för­flyt­ta gäs­ten till ett asi­a­tiskt slags Alice i Un­der­lan­det. Ta­ko är ja­pans­ka för bå­de dra­ke och bläck­fisk, men det är nog sna­ra­re den se­na­re som kom­mer att lig­ga på ser­ve­rings­fa­ten när sus­hi­che­fen Ny­maa Sa­ran­tuya ska­par ny­ska­pan­de ja­panskt in­spi­re­ra­de rät­ter för Ta­kos 180 sit­tan­de gäs­ter. Lo­ka­len på Bir­ger Jarls­ga­tan 29 är en fö­re det­ta natt­klubb med plats för 400 per­so­ner, så ryk­te­na om en kre­a­tiv cock­tail­bar bör nog in­te va­ra sär­skilt svå­ra att be­san­na. Ta­ko öpp­nar den 7 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.