LYX­IG SÖDERSATSN­ING

Gourmet - - NYTT -

Stjärn­pryd­da Japan-in­flu­e­ra­de koc­kar är Det nya svar­ta. Många är vi som har im­po­ne­rats av Batjar­gal Ochir­bats ku­li­na­ris­ka kons­ter på lil­la lyx­i­ga sus­hikro­gen Soyo­ka­ze. En an­nan hyl­lad kock som ock­så läm­nat Espe­ran­to­hu­set i gam­la Jar­la­te­a­tern för att sö­ka nya vägar är Sa­o­ri Ichia­ra, som blir köks­chef när in­ti­ma Ichi slår upp på Tim­mer­mans­ga­tan 38 i kvar­terskro­gen Öländs­kans gam­la lo­ka­ler. Ett be­höv­ligt till­skott av asi­a­tis­ka pre­mi­um­kro­gar på Sö­der­malm. Ba­kom Ichi står Jesper och Kim Kvar­ne­fält från sym­pa­tis­ka Baro­bao, som ock­så lig­ger all­de­les i när­he­ten. Ichi öpp­nar i mit­ten av ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.