BRÖDSOPPA MED HÖRÖKT SY­RAD GRÄD­DE

Gourmet - - HOZE -

Sop­pa på bröd var ing­en ovan­lig rätt i det me­del­ti­da hus­hål­let. Här är den dock det all­ra se­nas­te och mest mo­der­na du kan tän­ka dig. I sop­pan finns även en len lök­kräm och rökt sy­rad gräd­de, som röks till­sam­mans med hö. På re­stau­rang Hoze an­vän­der José Cer­dá svensk lin­deröds­skin­ka i sop­pan. 4 per­so­ner HÖRÖKT SY­RAD GRÄD­DE: 1 dl gräd­de 1 msk yog­hurt en nä­ve hö SOP­PA: 150 g sur­degs­bröd 100 g luft­tor­kad skin­ka 5 dl vat­ten KA­RA­MEL­LI­SE­RAD LÖK­KRÄM: 1 gul lök 2 tsk ne­u­tral ol­ja 1 msk vat­ten ½ krm salt TILL SER­VE­RING: 5 g gräslök DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: plast­fo­lie ka­strull med lock mix­er sil­duk blen­der 1 Sy­rad gräd­de: Häll gräd­den i en skål och rör ner yog­hur­ten. Täck med plast­fo­lie. Låt den stå i rumstem­pe­ra­tur 2 da­gar.

2 Ros­ta sur­degs­brö­det och lägg det i en ka­strull med vatt­net och den luft­tor­ka­de skin­kan. Ko­ka upp, ta av från vär­men och låt stå och in­fu­se­ra ca 40 min. Si­la se­dan av ge­nom sil­du­ken och spa­ra bul­jong­en. 3 Lägg sur­degs­brö­det, som nu är som en sur­deg, på hus­håll­pap­per att tor­ka 2 da­gar, tills det blir kris­pigt.

4 Ka­ra­mel­li­se­rad lök­kräm: Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Fräs den i ol­jan i en stek­pan­na och låt den lång­samt ka­ra­mel­li­se­ra på låg vär­me tills den blir gyl­le­ne och mörk­brun. Lägg lö­ken i en skål och till­sätt vatt­net. Mixa till en slät kräm och sal­ta.

5 Häll över den sy­ra­de gräd­den i en vär­metå­lig skål. Ställ skå­len i ka­strul­len och för­de­la hö­et runt om. Tänd på hö­et och kväv el­den med loc­ket. Låt stå 15 min. Fin­hac­ka gräslö­ken. Kör den tor­ka­de sur­de­gen i en blen­der till bröd­smu­lor.

6 Ser­ve­ring: För­de­la 1 msk rökt gräd­de, ka­ra­mel­li­se­rad lök och gräslök på si­dan av skå­len. Häll över bröd­smu­lor­na så de täc­ker. Värm upp bul­jong­en och häll den i bott­nen av skå­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.